Maritieme signalisatie

In de scheepvaart is een duidelijke veiligheidssignalisatie onmisbaar. De bepalingen voor deze maritieme signalisatie zijn internationaal en wettelijk vastgelegd en zorgen voor de veiligheid van mens, materiaal en milieu. Onze maritieme signalisatie ligt in lijn met deze wetgeving en is van een hoogstaande kwaliteit.

Foto van een pictogram maritieme signalisatie.

Pictogrammen voor de maritieme sector

Op boten is een duidelijke signalisatie onmisbaar. Tot ons assortiment maritieme signalisatie behoren diverse veiligheidspictogrammen die aan boord aangebracht kunnen worden. Het gaat meer bepaald om verbods- en gebodsborden, pictogrammen met betrekking tot veiligheid en brandbestrijding, en pictogrammen die de IMO-richtlijnen volgen (International Maritime Organization).

 

Deze pictogrammen maritieme signalisatie zijn verkrijgbaar in verschillende materialen. Maritieme signalisatie kan aangeleverd worden in fotoluminescerende uitvoering. Deze pictogrammen slaan energie op uit lichtbronnen (lamp, zon,...), welke ze afgeven wanneer het donker wordt.  Pictogrammen kunnen vervaardigd zijn uit vinyl of PVC.

 

Ook het formaat van de pictogrammen maritieme signalisatie is van groot belang. Ook hier bestaan richtlijnen voor, zodat een goede zichtbaarheid gegarandeerd wordt. Bij ASP kan u steeds uit verschillende afmetingen kiezen.

Posters voor de maritieme sector

Een andere vorm van maritieme signalisatie, zijn de posters. Deze oranje of gele posters zijn zeer goed zichtbaar en kunnen in PVC of vinyl vervaardigd zijn. Het doel van deze posters is om op strategische plaatsen de nodige veiligheidsvoorschriften te verstrekken.

 

Er bestaan posters maritieme signalisatie met betrekking tot het gebruik van reddingssloepen, de te volgen regels in geval van evacuatie aan boord, milieupreventie,...

 

Deze posters zijn behalve in het Engels, ook verkrijgbaar in andere talen. U kan ons steeds contacteren voor dit aanbod.

Foto van een poster maritieme signalisatie.

Handleidingen en boeken

In de maritieme sector gelden verschillende regels en veiligheidsvoorschriften wat betreft maritieme signalisatie. Bent u op zoek naar de manuals met de richtlijnen betreffende veiligheidssignalisatie, dan kunnen wij u ook hier bij helpen.

Of het nu gaat om brandbestrijding, wat te doen in noodgevallen, bij vervuiling ten gevolge van olie,... ASP heeft hiervoor steeds de juiste handleiding.

U kan bij ASP ook terecht voor het aankopen van de IMO publicaties.

Tapes en markeringen voor leidingen

Tapes en leidingmarkeringen die in de maritieme sector gebruikt worden, dienen te voldoen aan de strengste eisen en hoogste kwaliteit. Deze tapes en leidingmarkeerders  zijn bestendig tegen vocht, stoom, zout en extreme temperaturen en weersomstandigheden.

 

Fotoluminescerence tapes hebben als doel een duidelijke veiligheidssignalisatie te geven in het donker. Ze duiden vooral de weg naar de uitgang aan. Zij zorgen mee voor een snelle evacuatie in noodgevallen.

 

Leidingmarkeringen worden op de buizen binnenin het schip gekleefd, om zo aan de tonen welke (vloei)stof door de betreffende leiding loopt, zoals zeewater, olie, stoom,... Leidingen dienen binnen elke ruimte minstens één maal gemarkeerd te worden.