Vatenhandling

Veilige vatenhandling is cruciaal in goederenbehandeling

Met vatenhandling bedoelen we goederenbehandeling en intern transport van vaten, nl. het verplaatsen, heffen, kantelen, mixen, etc van vaten.

Vaten komen voor in verschillende vormen, materialen en groottes voor opslag van olie, chemicaliën, voedingsstoffen, enz.

De gebruiker ontvangt meestal volle vaten die op een pallet gestapeld zijn. De pallet wordt veilig met de heftruck geleverd en op zijn plaats gezet.

Vanaf men de vaten wil gebruiken, doet men er best aan even na te denken over veilige en ergonomische interne transportmiddelen om de vatenhandling uit te voeren.  Voor elke vorm van goederenbehandeling bestaat er immers een optimale oplossing met vatenhandling heftoestellen of andere interne transportmiddelen.

Vatenhandling is een vaste waarde in de goederenbehandeling van zowat alle bedrijven. Ook in de farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie vinden we veel opslag in vaten terug. Hier is het noodzakelijk de voorwaarden voor de cleanroom te respecteren. Onze vatenhandling heftoestellen kunnen uitgevoerd worden volgens de strengste clean room normen. RVS AISI 304 of 3016, afwerking van oppervlakte en lassen volgens uw specifieke wensen.

Veilige vatenhandling - spaar je rug, handen en voeten!

Eén van de eerste vatenhandling handelingen die men bij goederenbehandeling op een geleverd vat uitvoert, is deze van de pallet nemen. Dit wordt al te vaak nog manueel gedaan, soms met twee personen. Of met een steekwagen of andere interne transportmiddelen die hiervoor niet geschikt zijn. Dit brengt ongetwijfeld steeds risico's mee voor kwetsuren aan handen en voeten, en op vlak van ergonomie: overbelasting van rug, knieën en schouders.

Met een eenvoudig vatenhandling toestel kunnen wij u het vat door één persoon van de pallet laten nemen. Snel en veilig, ergonomisch tillen zonder de rug te belasten.

Alle manuele taken die de operator onderneemt, zouden nooit meer dan 25 kg kracht mogen vragen om te spreken van ergonomisch werken. Deze kracht moet dan verspreid zijn tussen de lende en de schouders, zowel bij duwen als trekken. Om te heffen moet de last op lende-hoogte staan en heel dicht bij het lichaam, zodat de vereiste kracht van de operator minimaal kan blijven.

Al onze vatenhandling heftoestellen zijn gericht op een strikte naleving van de richtlijnen inzake ergonomisch tillen binnen de goederenbehandeling en intern transport. Ook de veiligheidsrichtlijnen inzake opslag van gevaarlijke goederen worden gerespecteerd.

Het belang van vatenhandling voor de rug.

ASP biedt u een oplossing voor elke vorm van goederenbehandeling inzake vatenhandling: het ergonomisch en veilig hanteren van vaten is voor ons een prioriteit.

Een greep uit onze toepassingen: Vatenhandling toestellen om vaten van een pallet te halen of er op te zetten, vatenhandling toestellen voor het verplaatsen, heffen en kiepen van vaten, vatenhandling toestellen voor het louter verplaatsen van vaten over de grond, vatenhandling toestellen voor het opnemen van vaten standalone of met de heftruck, vatenmixers, enz.

Voor concrete product-info over vatenhandling en opslag verwijzen wij u graag naar onze PRODUCTEN pagina.

Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten vatenhandling: verplaatsen van vaten, het plaatsen van vaten op een pallet of lekbak, het heffen en kiepen van vaten, of vatenmixers. Voor meer info over deze verschillende concepten verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina's.

Contacteer ons voor een vatenhandling oplossing op maat van uw werkomgeving.
Universele trolley voor vatenhandling op de vloer.