Actief Exoskelet

    Gemotoriseerd ontlasten van de rug bij tillen of repetitieve bewegingen

     

    Logo